News

CECILIA JAIME IN  KUNSTBIËNNALE PRINSENHOF GENT

ROAD TO NOWHERE

De ‘weg naar nergens’ als metafoor voor een onmogelijke reis. Of als reis met opportuniteiten van ontdekking en verwondering. 36 kunstenaars gaan met deze bijzondere dualiteit in dialoog. Ze doen dat op 18 bijzondere plaatsen in het Prinsenhof, in hartje Gent. In privéhuizen, op openbare plekken en in gebouwen waar je anders zelden of nooit komt. Op 7, 8, 14 en 15 oktober2023 gooien we die interessante deuren open. Twee weekends lang. Van 11 tot 18 uur.

Buurthuis Rozanetuin / Zilverhof 34 – 9000 Gent
€5 standaardticket
Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar

Tickets zijn enkel te koop op de startlocatie in het Buurthuis (Rozanetuin, Zilverhof 34). Per ticket kan je elke locatie 1x bezoeken, maar je kan je bezoek over verschillende dagen spreiden. Op elke locatie word je verwelkomd door een host en krijg je via een handige QR-code meer info over locatie en kunstenaars. Op sommige momenten zullen de kunstenaars zelf aanwezig zijn.

Zowel op de startlocatie in het buurthuis als in het café van Tinnenpottheater (locatie 12) is er een popup-bar.


Cecilia Jaime Guest Artis at Sofacq Gallery

 A SELECTION OF 40 WORKS

FINISSAGE 29 th SEPTEMBER from 6 pm  until 10 pm

Also open 30th SEPTEMBER & 1st OCTOBER from 2 pm – 6 pm

WWW.SOFACQGALLERY.COM
HUNDELGEMSESTEENWEG 310 – 9820 MERELBEKE


Cecilia Jaime Matinee at Sofacq Gallery

https://www.sofacqgallery.com/


A walk together duo show 2022I wish I was there solo show 2022

05.06.2022 – 12.06.2022

OPENING 5 JUNI 2022 VAN  14 U TOT 18 U, DAARNA OPEN OP : 9-10-11-12 JUNI VAN 14 U TOT 19 U

NL/

Cecilia Jaime heeft een universele interesse in het landschap. Met roots in Argentinië, familie in Zwitserland en een galerij in Gent, waar ze binnenlandse en buitenlandse kunstenaars vertegenwoordigt, beweegt de kunstenaar zich voortdurend tussen culturen in. Vanuit dit transcultureel perspectief gaat Jaime aan de slag met diverse sites die ze zelf bezocht of kent via foto’s, video’s en/of verhalen. Haar oeuvre spreidt zich uit van Argentijnse en Vlaamse landschappen tot verborgen plekken in Bourgondië en Lombardije.  

Jaime schildert nauwelijks en plein air. Volgens de kunstenaar moet je ergens meerdere dagen verblijven om een plek in situ op doek te kunnen neerzetten. Niet evident dus wanneer je als kunstenaar op zoek bent naar landschappen waar mensen niet gemakkelijk bij geraken of niet bij blijven stilstaan. Deze “overbodige beelden van de wereld” maken voor Jaime wel degelijk het verschil. 

Na een specifieke plek te hebben gevonden trekt Jaime zich terug in haar atelier. Hier vertrekt ze vanuit de indruk die de plek in kwestie op haar naliet. Het geschilderde landschap groeit uit de ervaring, de herinnering, de emotie van de kunstenaar en wordt op die manier verinnerlijkt. Wanneer we voor een landschap van Jaime staan zien we geen tastbare plek uit de realiteit, maar een innerlijke voorstelling die bestaat uit meerdere lagen. Rode kleurschakeringen geven de ochtendzon weer en reflecteren de zin in een nieuwe dag. Enorme groene varens duiden op tropische planten en doen denken aan de loomheid veroorzaakt door de hitte. Kleine vliegtuigjes gaan op in de grootsheid van de natuur en representeren tegelijkertijd de prominente aanwezigheid van de mens. 

Cecilia Jaime creëert landschappen die gekleurd zijn door haar eigen culturele bagage, techniek en perceptie. Bovendien houdt ze deze taferelen niet voor zichzelf, maar deelt ze deze met ons zodat ook wij haar verfrissende blik op de wereld leren kennen. 

Tekst geschreven door Ine Engels/Cecilia Jaime

ENG/

Cecilia Jaime has a universal interest in landscape. With roots in Argentina, family in Switzerland and a gallery in Ghent, where she represents local and foreign artists, the artist constantly moves between cultures. From this transcultural perspective, Jaime gets to work with various sites that she herself visited or knows through photos, videos and/or stories. Her oeuvre extends from Argentine and Flemish landscapes to hidden places in Burgundy and Lombardy.
Jaime hardly paints ‘en plein air’. According to the artist, you have to stay somewhere for several days to be able to paint a place on canvas in situ. Not obvious when you, as an artist, are looking for landscapes that people cannot easily access or do not dwell on. These “superfluous images of the world” do make the difference for Jaime.
After finding a specific place, Jaime retreats to her studio. Here she starts from the impression that the place in question left on her. The painted landscape grows out of the artist’s experience, memory and emotion and is thus internalized. When we stand in front of a landscape by Jaime, we do not see a tangible place from reality, but an inner representation that consists of several layers. Red tonalities reflects the morning sun and reflects the spirit of a new day. Huge green ferns indicate tropical plants and are reminiscent of the lethargy caused by the heat. Small planes are absorbed in the grandeur of nature and at the same time represent the prominent presence of humans.
Cecilia Jaime creates landscapes that are coloured by her own cultural baggage, technique and perception. Moreover, she does not keep these scenes to herself, but shares them with us so that we too can get to know her refreshing view of the world.

Written by Ine Engels/Cecilia Jaime

https://www.facebook.com/events/725042221849031